Jaki rodzaj finansowania?

Pożyczki służą pozyskaniu finansowania działalności gospodarczej. Inwestorowi (pożyczkodawcy) należy się spłata kapitału i odsetek w dacie albo datach wskazanych w umowie pożyczki.

Finansowanie pożyczką jest dla projektodawców, którzy:

  • są gotowi zapłacić inwestorom wyższe oprocentowanie niż bankowe
  • są gotowi poddać pod ocenę ekspercką swoje operacje gospodarcze w zamian za pominięcie długotrwałej procedury bankowej, czy obligacyjnej

Udziały służą do inwestowania w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W zamian za środki finansowe Inwestor otrzymuje prawa korporacyjne. Projektodawca emitując udziały dopuszcza do spółki wspólników , którym musi zapewnić realizację uprawnień wynikających z KSH jak i umowy inwestycyjnej (umowy wspólników), Projektodawca musi zdawać sobie sprawę z ograniczeń właścicielskich jakie są konsekwencją pozyskania nowych wspólników.

Porównanie

Kategoria Kredyt bankowy Pożyczka Finansowanie przez Udziały
Wymagania co do historii działalności firmy Standardowo min. 12 miesięcy działalności Brak. Brak.
Dokumentacja Indywidualne wymagania bankowe, przeważnie uciążliwe Według standardu Revofund. Zapewnione wsparcie ekspertów Platformy. Według standardu Revofund. Zapewnione wsparcie ekspertów Platformy.
Podstawowe kryteria sukcesu dla uzyskania finansowania Dobre wyniki historyczne, spełnienie bardzo wielu parametrów finansowych i wymogów formalnych Dobry koncept biznesowy. Wiarygodny i kompetentny zespół menadżerski. Dobrze przygotowany biznes plan. Zainteresowanie inwestorów i uzyskanie ich zaufania. Dobry koncept biznesowy. Wiarygodny i kompetentny zespół menadżerski. Dobrze przygotowany biznes plan. Zainteresowanie inwestorów i uzyskanie ich zaufania.
Udział własny wymagany Min. 30% Brak wymogów. Brak wymogów.
Zabezpieczenie Bezwzględnie wymagane zabezpieczenie co najmniej 1,5 x wartość kredytu Brak wymogów ale zabezpieczenie może ułatwić pozyskanie środków lub obniżyć koszty. Brak wymogów.
Koszty finansowania Zależne od projektu i banku ale standardowo prowizje i opłaty od 0,2% do 3%, plus oprocentowanie od 3% do 10% rocznie Zależne od potencjału projektu, zainteresowania i zaufania inwestorów oraz zabezpieczeń bądź ich braku. 8%-15% rocznie. Założyciel nie zmniejsza swojego udziału w biznesie Brak kosztów finansowania , ale założyciel zmniejsza swój udział w projekcie i ogranicza swoją kontrolę w biznesie.
Wpływ finansującego na inwestycje Duże restrykcje i kontrola formalna działalności , bieżące raportowanie, uciążliwe administrowanie kredytem, często konieczność uzyskiwania zgód, możliwy wpływ banku na decyzje korporacyjne itp. Brak, wskazane obowiązki informacyjne dla inwestorów. Prawa korporacyjne z tytułu bycia wspólnikiem a w tym m.in. prawo do udziału w zgromadzeniu wspólników i prawo głosu proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
Sytuacja w przypadku upadłości Całkowite pierwszeństwo związane z restrykcyjnymi zabezpieczeniami Kolejność zaspokajania zgodnie z prawem upadłościowym, pierwszeństwo przed kapitałem wspólników. Ostatnia kolejność zaspokajania roszczeń, tak samo jak założyciel.

Dołącz do platformy

Zarabiaj z nami

Masz już gotowy projekt?

Nie chcesz się tracić czasu i energii na maratony spotkań z inwestorami i bankami? Poznaj kryteria inwestycyjne i przedstaw swój projekt.

Zgłoś projekt

Dołącz do innych inwestorów na naszej platformie

Skontaktuj się z nami, aby móc zapoznawać się z projektami. Do przeglądania projektów specjalnych jest wymagane uzyskanie akceptacji Projektodawcy.

Kontakt

Jesteś doradcą biznesowym?

Masz przed sobą narzędzie, które ułatwi, przyspieszy i ustandaryzuje Twoją pracę i da Twoim klientom dostęp do szerokiego grona poważnych inwestorów. Połącz tylko zainteresowane strony, a my zajmiemy się resztą.

Dowiedz się więcej