Aktualne kampanie

Zebrano
15 482 500  Cel maksymalny
0%
Sfinansowano
Zakończona

Project You Love

Developer Poznań – pożyczka pomostowa

Krótkoterminowa pożyczka zabezpieczona na aktywach.
1 700 000 £ Zebrano
1 700 000 £ Cel maksymalny
100%
Sfinansowano