O projektach specjalnych

Projekty specjalne są realizowane przez Projektodawców, którzy chcą mieć wpływ na dobór Inwestorów do swojego projektu.

W ramach projektów specjalnych można realizować:

Aby uzyskać dostęp do danego projektu specjalnego przez Zarejestrowanego Użytkownika konieczne jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w danym projekcie i uzyskanie potwierdzenia Projektodawcy.

Dostęp do każdego z Projektów Specjalnych wymaga odrębnego zaproszenia dla Zarejestrowanego Użytkownika. 

Najnowszy projekt specjalny