Procedura Obejmowania Udziałów

Ogłoszenie Memorandum Inwestycyjnego

Dokument zawiera wszelkie niezbędne informacje o celach i warunkach Emisji jak również szczegółowe informacje o projekcie i Projektodawcy.

Analizy Inwestorów i wyjaśnienia Projektodawcy

Inwestorzy mają dostęp do szczegółowych informacji i powinni przeprowadzić własne analizy, zasięgnąć wsparcia Ekspertów i innych specjalistów, jeżeli uznają to za zasadne do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Składanie ofert przez Inwestorów

Po dokładnej analizie, wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości, zasięgnięciu niezbędnych opinii Inwestor składa ofertę objęcia udziałów, deklarując kwotę swojej inwestycji.

Udzielenie pełnomocnictwa do objęcia udziałów

Z uwagi na wymaganą prawem formę deklaracji Inwestor musi udzielić notarialnego pełnomocnictwa (według wzoru z Memorandum) dla wyznaczonego pełnomocnika przez Projektodawcę (profesjonalny prawnik – adwokat/radca prawny) do złożenia oświadczenia o objęciu udziałów. Revofund zorganizuje wizytę u notariusza i dostarczy projekt pełnomocnictwa.

Zakończenie emisji – przydział udziałów

Sporządzenie protokołu potwierdzającego zamknięcie emisji i ustalenie czy zostały spełnione wszystkie warunki dla pozytywnego zamknięcia emisji i rozliczenie środków zgodnie z Ogłoszeniem.

Wpłata zadeklarowanych kwot na konto

W wyznaczonym w Memorandum terminie Inwestor dokonuje wpłaty na konto Projektodawcy.

Sporządzenie listy wspólników

Podjęcie ostatecznej uchwały o podwyższeniu kapitału, oświadczenia pełnomocnika o objęciu udziałów i rejestracja podwyższonego kapitału w KRS.

Rejestracja w KRS

Podjęcie ostatecznej uchwały o podwyższeniu kapitału, oświadczenia pełnomocnika o objęciu udziałów i rejestracja podwyższonego kapitału w KRS.

O Udziałach

Udziały służą do inwestowania w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W zamian za środki finansowe Inwestor otrzymuje prawa korporacyjne. Udziały są dla inwestorów, którzy:

  • rozumieją i akceptują ryzyko związane z inwestycją w udziały  w zamian za szansę na zysk w postaci  wzrostu wartości spółki lub przyszłe dywidendy    
  • chcą posiadać uprawnienia korporacyjne, przysługujące wspólnikom