Porównanie crowdfundingu pożyczkowego i udziałowego - zalety i wady

Kategoria

Pożyczka

Udziały

Wyjście z inwestycji

Zapewnione

Nieznane

Stopa zwrotu, koszty

Określona z góry, limitowane

Nieznane – zależne od opcji wyjścia z inwestycji, brak limitu

Możliwość uzyskiwania benefitów

Zależna od umowy pożyczki (standardowo – brak)

Prawo do dywidendy

Bezpieczeństwo inwestycji

Zależne od projektu i zabezpieczeń

Zależne od projektu

Wpływ na inwestycję

Brak

Prawo do udziału w zgromadzeniu wspólników i prawo głosu proporcjonalnie do posiadanych udziałów

Dostęp do informacji

Zależy od decyzji pożyczkobiorcy

Prawo do informacji zgodnie z KSH

 

Możliwość uzyskania zabezpieczeń

Tak (np. hipoteka, zastaw, poręczenie itd.)

Brak

Sytuacja w przypadku upadłości

Kolejność zaspokajania zgodnie z prawem upadłościowym, pierwszeństwo przed kapitałem wspólników

Ostatnia kolejność zaspokajania roszczeń