Jaki rodzaj finansowania?

Pożyczki służą pozyskaniu finansowania działalności gospodarczej. Inwestorowi (pożyczkodawcy) należy się spłata kapitału i odsetek w dacie albo datach wskazanych w umowie pożyczki.

Finansowanie pożyczką jest dla projektodawców, którzy:

  • są gotowi zapłacić inwestorom wyższe oprocentowanie niż bankowe
  • są gotowi poddać pod osąd ekspercki swoje operacje gospodarcze w zamian za pominięcie długotrwałej procedury bankowej, czy obligacyjnej

Typowe finansowanie pożyczką na Platformie Revofund to kwota od 100 tys. PLN do 1 miliona PLN.

Pomagamy przedsiębiorcom rozwinąć skrzydła. Revofund umożliwia pozyskanie finansowania, a Ty się skupiasz na prowadzeniu biznesu.

Udziały służą do inwestowania w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W zamian za środki finansowe Inwestor otrzymuje prawa korporacyjne. Projektodawca emitując udziały dopuszcza do spółki wspólników , którym musi zapewnić realizację uprawnień wynikających z KSH jak i umowy inwestycyjnej (umowy wspólników), Projektodawca musi zdawać sobie sprawę z ograniczeń właścicielskich jakie są konsekwencją pozyskania nowych wspólników.

Porównanie

Kategoria

Kredyt bankowy

Pożyczka crowdfundingowa

Finansowanie przez Udziały

Wymagania co do historii działalności firmy

Standardowo min. 12 miesięcy działalności

Brak.

Brak.

Dokumentacja

Indywidualne wymagania bankowe, przeważnie uciążliwe

Według standardu Revofund. Zapewnione wsparcie ekspertów Platformy.

Według standardu Revofund. Zapewnione wsparcie ekspertów Platformy.

Podstawowe kryteria sukcesu dla uzyskania finansowania

Dobre wyniki historyczne, spełnienie bardzo wielu parametrów finansowych i wymogów formalnych

Dobry koncept biznesowy. Wiarygodny i kompetentny  zespół menadżerski. Dobrze przygotowany biznes plan. Zainteresowanie inwestorów i uzyskanie ich zaufania.

Dobry koncept biznesowy. Wiarygodny i kompetentny  zespół menadżerski. Dobrze przygotowany biznes plan. Zainteresowanie inwestorów i uzyskanie ich zaufania.

Udział własny wymagany

Min. 30%

Brak wymogów.

Brak wymogów.

Zabezpieczenie

Bezwzględnie wymagane zabezpieczenie co najmniej 1,5 x wartość kredytu

Brak wymogów ale zabezpieczenie może ułatwić pozyskanie środków lub obniżyć koszty.

Brak wymogów.

Koszty finansowania

Zależne od projektu i banku ale standardowo prowizje i opłaty  od 0,2% do 3%, plus oprocentowanie od 3% do 10% rocznie

Zależne od potencjału projektu, zainteresowania i zaufania inwestorów oraz zabezpieczeń bądź ich braku. 8%-15% rocznie. Założyciel nie zmniejsza swojego udziału w biznesie

Brak kosztów finansowania , ale założyciel zmniejsza swój udział w projekcie i ogranicza swoją kontrolę w biznesie.

Wpływ finansującego na inwestycje

Duże restrykcje i kontrola formalna działalności , bieżące raportowanie, uciążliwe administrowanie kredytem, często konieczność uzyskiwania zgód, możliwy wpływ banku na decyzje korporacyjne itp.

Brak, wskazane obowiązki informacyjne dla inwestorów.

Prawa korporacyjne z tytułu bycia wspólnikiem a w tym m.in. prawo do udziału w zgromadzeniu wspólników i prawo głosu proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

Sytuacja w przypadku upadłości

Całkowite pierwszeństwo związane z restrykcyjnymi zabezpieczeniami

Kolejność zaspokajania zgodnie z prawem upadłościowym, pierwszeństwo przed kapitałem wspólników.

Ostatnia kolejność zaspokajania roszczeń, tak samo jak założyciel.