O nas

Kim jesteśmy

Platforma REVOFUND jest tworzona z inicjatywy doświadczonych przedsiębiorców, managerów z dużym doświadczeniem inwestycyjnym Mirosława Borowicza i Katarzyny Robińskiej. W skład zespołu wchodzą także młodzi ludzie rozumiejący dobrze nowe technologie i współczesny świat.

Jesteśmy przekonani, że połączenie wiedzy, doświadczenia z entuzjazmem i dynamizmem przyniesie dobre efekty.

Dlaczego to robimy

Crowdfunding jest stosunkowo nową formą finansowania. Powszechnie uznaje się tę formę finansowania jako istotny element przyszłości rynków finansowych.  

Dostrzegamy wielką potrzebę rozwoju nowych form finansowania przedsięwzięć, zwłaszcza tych dopiero startujących (start-up) jak również będących już w późniejszej fazie rozwoju. Obecne możliwości często są niewystarczające lub nadmiernie uciążliwe. W zmieniającym się świecie widzimy zachodzące zmiany w obszarze finansowania. Dynamiczny rozwój crowdfundingu na całym świecie pokazuje siłę społeczności, która może dać silny impuls do rozwoju wielu przedsięwzięć.

Ostatnie lata pokazały w krajach Europy Zachodniej jak i Ameryki Północnej, że platformy crowdfundingowe stwarzają szansę uzyskiwania pozytywnych efektów przez wszystkich uczestników.

REVOFUND ma za zadanie dostarczać rozwiązania technologiczne i organizacyjne umożliwiające bezpośrednie zawierania transakcji pomiędzy spółkami a ich nowymi inwestorami.

Kasia Robinski

Mirosław Borowicz