Projekt specjalny - kampania zakończona

Showing all 3 results

5 000 000  Zebrano
5 000 000  Cel maksymalny
100%
Sfinansowano
15 482 103  Zebrano
15 482 500  Cel maksymalny
100%
Sfinansowano
1 700 000 £ Zebrano
1 700 000 £ Cel maksymalny
100%
Sfinansowano